Laatste event update:
28-09-2017, 15:13
Geachte leden,

Het bestuur van COC Limburg nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 oktober 2017, aanvang 17.30 uur in de Rebelle aan de Kesselskade 43 te Maastricht. Omdat we aansluitend verder gaan met de receptie t.g.v. ons 45-jarig bestaan bent u vanaf 16.30 uur welkom om deel te nemen aan het buffet.

Agenda

1. Opening en het vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Notulen van de ALV van 21 juni 2016*
4. Jaarrekening 2016*
5. Verslag kascontrole
6. Werkplan 2018 en Begroting 2018*
7. Voorstelronde en verkiezing bestuursleden:

Voorzitter Odin Westen
Secretaris Esther Bruekers
Penningmeester Rick Wezeman
Algemeen bestuurslid Cyril Laugs
Algemeen bestuurslid Peter Reinders
Algemeen bestuurslid Tamara van Bogaert
Algemeen bestuurslid John Niessen
Algemeen bestuurslid Joop Renkers

Pauze

8. Uitslag bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting


Met vriendelijke groet,

Bestuur COC Limburg


* Een exemplaar van deze stukken kan worden opgevraagd door te bellen naar COC Limburg: tel. 043-3218337 of via e-mail: info@coclimburg.nl. Bovendien zijn ze te vinden op onze website: www.coclimburg.nl (via Over Ons en ALV)

Aan de leden van COC Limburg
Maastricht, september 2017