Roze Plussers

Roze Plussers

rozeplussers Community

Roze Plussers is een actieve werkgroep van COC Limburg die zich inzet voor de roze ouderen in Limburg met allerlei activiteiten en bijeenkomsten.
Roze ouderen
Er zijn in Nederland ruim 400.000 roze ouderen; dat is 6 procent van de Nederlandse bevolking. Met de vergrijzing van de samenleving wordt deze groep steeds groter. Iedere 20 minuten komt er een 50-plusser bij, iedere 6,5 uur een roze 50-plusser.
Net als voor heteroseksuele ouderen is het voor roze 50-plussers van belang dat zij het leven kunnen leiden dat zij willen, ook wanneer men met het verstrijken van de jaren afhankelijk wordt van zorg. Veel roze 50-plussers ondervinden problemen met hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De vaak verstoorde relatie met familie, kinderen en ex-partners alsmede het ontbreken van een vanzelfsprekend sociaal netwerk zijn risicofactoren die (kunnen) leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid.

Om hier aandacht aan te geven heeft COC Limburg een nieuwe werkgroep in het leven geroepen onder de naam van Roze Plussers. Een groep met enthousiaste vrijwilligers die roze ouderen in Limburg een hart onder de riem steken door het organiseren van meerdere activiteiten voor roze ouderen. De werkgroep start met een Roze Maatjes project en met Roze Plussers bijeenkomsten.

Roze Maatjes project
Voor alle roze ouderen willen we de eenzaamheidsgevoelens verminderen en het veiligheidsgevoel verbeteren. We koppelen vrijwilligers (roze maatjes) aan roze ouderen. Het maatje zoekt contact met de roze oudere om bijvoorbeeld samen een kop koffie te drinken en een praatje te maken, een middagje naar de bioscoop te gaan, een wandeling te maken, samen te winkelen, naar het theater te gaan etc. Kortom: samen leuke dingen doen waardoor roze ouderen zich wat veiliger en minder eenzaam voelen.

Roze Plussers bijeenkomsten
Maandelijkse bijeenkomsten (elke derde donderdag) om roze ouderen een gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten. Ontmoeten staat dan ook centraal. In de veilige omgeving van Café Rosé. De ene maand houden we 's middags (14.00 - 17.00 uur) een soos, de andere maand organiseren we 's avonds (19.00 - 21.00 uur) een activiteit. Hierbij de agenda voor 2015:
Datum Tijd Activiteit
21 mei middag soos
18 juni avond Café Rosé is open
16 juli middag soos
20 aug avond programma nog onbekend
17 sept middag soos
15 okt avond programma nog onbekend
19 nov middag soos
17 dec avond programma nog onbekend
Datum Naam Locatie Stad
Geen events gevonden